BAGGING HOME

 • Avfallsbehandling - kompostering - hygienisering - mellanlagring brännbart avfall (MSW)

 • Konservering - ensilering - gastät lagring - vallgödor - majs - helsäd - fuktig spannmål - wet grain

 • Sönderdelning - milling - crimping - rolling - spannmål - majs - oljeväxter

 • Lagring - spannmål - majs - oljeväxter - drav - hp.massa

 • Lagring och matning av råvaror, substrat för framställning av biogas - vallväxter och hela sockerbetor

 • Blandning - sönderdelning - rötslam - hushållsavfall inför biologisk behandling

INDUSTRI - AVFALL - BIOGAS

Biologisk behandling av organiskt avfall, kompostering, hygienisering med kalk eller urea och mellanlagring av brännbart avfall från hushåll och industri

 • Kompostering - aerob behandling av källsorterat hushållsavfall (SSO), reningsverksslam (SS), park och trädgårdsavfall

 • Mellanlagring av brännbart avfall

 • Hygienisering med urea eller kalk

 • Lagring av råvaror (substrat) för framställning av biogas

 • Biogas feeder - matning av biogasanläggningar

 • Stationary mixer


GREENBAGGER CT 300 - SSO composting in Sweden

GREENBAGGER CT 300MASKINER OCH UTRUSTNING


Tvångsluftad statisk kompostering i tub, slang, bag
Compost bagger, kompostpackare, korvmaskin, bagmaskin
Greenbagger - Rotocom III - Rotopress II - Rotodis


Mellanlagring av brännbart avfall

Greenbagger - Maranello


Biogas - lagring råvaror - vall - sockerbetor - majs

Greenbagger - Rotocom III - Rotopress II - Maranello - Rotodis


Hygienisering med urea eller kalk

Rotocom III - Rotopress II - Rotodis


ROTOCOM III bagging sewage sludge

Danish vacation in Provence?

ROTOCOM III

APIESSE biogas feeder

BIOGAS FEEDER

APIESSE stationary mixer

STATIONARY MIXER

JORDBRUK - BIOGAS

Konservering - ensilering - gastät lagring av gräs, lusern, klöver, majs, spannmål, foder, helsäd och biprodukter från livsmedels- och foderindustri, matning/lagring för biogas

 • Lagring och konservering av vall, spannmål och oljeväxter i tuber, slangar eller baggar

 • Krossning, malning och konservering

 • Lagring av råvaror (substrat) för framställning av biogas

 • Biogas feeder - matning av biogasanläggningar

 • Lagring av fyrkants- och rundbalat foder

 • Grain crimping, milling, rolling, extracting and bagging


ROTOGRAIN II - crimp - roll - mill - bag - extract

ROTOGRAIN IIMASKINER OCH UTRUSTNING


Ensilering - gastät lagring i tub, bag, slang, korv
Silage bagger, ensilagepackare, tubläggare
Maranello - Rotopress


Ensilering - gastät lagring av fyrkants- och rundbalar

Rototube


Grain milling - grain crimping - grain bagging - extracting

Grain bagger, grain crimper, grain extractor 
Rotograin II


Biogas - process

Apiesse Biogas Feeder

New! - MARANELLO 360 bagging grass in Padova

MARANELLO 360

ROTOPRESS II - tractor powered silage bagger

ROTOPRESS II

MARANELLO 300 grassbagging in France

ROTOGRAIN II

APIESSE ROTOTUBE

ROTOTUBE