ROTOCOM III COMPOST BAGGER FROM APIESSE

Rotary bagging machine för kompostering av hushållsavfall, slam och övrigt organiskt material. Hygienisering med urea eller kalk. Kompostpackare, bagmaskin med skruvmatning som både blandar komposteringsmaterialet och fyller baggen, slangen eller tuben

ROTOCOM III advantage

 • Sönderdelar, blandar och homogeniserar

 • Kontinuerlig matning

 • Likvärdig densitet i allt material

 • Utesluter i de flesta fall stationär eller mobil blandare

 • Högre fyllnadsgrad ger överlägsen bag ekonomi

 • Matningsanordning ger högre fyllnadsgrad i baggen (10-15%)

 • Jämn matning sker oberoende av operatörens förmåga att fylla inlastningsfickan

 • Maskinen rör sig framåt endast när värdet för förutbestämd densitet har uppnåtts

 • Automatisk centralsmörjning

 • Automatisk återgång till tomgång

 • Styrbara framhjul och baglyft manövreras med fjärrkontroll

 • Frontlastning kräver inget utrymme mellan baggar vid fyllning

 • Hög kapacitet - Unofficial World Record - 2 timmar per bag

 • Referenser i mängd - störst i bagkompostering i Europa

Skruvmaskin

Självgående bagmaskin (Rotary), bagging machine, bagger, ”korvmaskin”, skruvmaskin

Biologisk behandling - lagring för biogas - hygienisering med urea

Fyllning av baggar för biologisk behandling (aerob/anaerob) av organiskt avfall eller lagring av brännbara fraktioner

Tunnel - bagdiameter

2,4m / 8’ – 2,7m / 9’ – 3,0m / 10’ – 3,6m / 12’

Matning - kontinuerlig

Kontinuerligt roterande gummimatta (inlastningsficka) med tvärskruv som matar huvudskruv med efterföljande fyllning av bag

Drift - mekanisk - hydraulisk

 • Egen motor IVECO N45MST – Tier III för drift av funktioner

 • Mekanisk - huvudskruv via planetväxellåda – överbelastningsskydd (brytbult)

 • Hydraulisk - gummimatta, tvärskruv, styrning av framhjul, baglyft, framdrift och bromsar

Manövrering - fjärrkontroll - automatisk tomgång

 • Gummimatta (inmatning) styrs av belastning på tvärskruv – justering genom höjning/sänkning av hydrauliskt tryck

 • Automatisk återgång till tomgång vid obelastad maskin

 • Styrning av framhjul och baglyft med fjärrkontroll

 • Reglering av bromstryck – densitet i bag (fyllnadsgrad i bag) – manuell på manöverpanel

Säkerhet - nödstopp

3 nödstopp placerade på strategiska positioner

Kapacitet - två timmar per bag

 • Maximal kapacitet - 2 timmar per bag - 60 x 3 m - ca 400m3 med volymvikt ca 500kg/m3

 • Realistisk kapacitet - 2 baggar per dag

 • Lastning L-50 och större lastmaskiner. För mindre lastmaskiner finns ROTOCOM III Lowloader

För framgångsrik användning av ROTO-COM III !

ROTOCOM III är en självgående maskin för industri och jordbruk avsedd för fyllning av och därefter kompostering av organiskt material i baggar (plastsäckar)

komposteringsprocessen är statisk och tvångsluftad krävs att vissa initiala villkor uppfylls innan materialet införes i baggen. Justering av processparametrar efter införandet är omöjligt

För att uppnå en tillfredsställande process bör material för kompostering ha vattenhalt ej överstigande 60%, volymvikt i baggen på 550 - 650kg/m3 och porositet ej understigande 30%.

Tillsatsmaterial med lämplig struktur och vattenhalt bör alltid finnas tillhands för att uppnå lämpliga processparametrar

Composting bag capacity - volume - ton/m - ton/bag

Bags are available in the following diameters (cm) -  150/ 200/ 240/ 270/ 300/ 360 cm and with a length up to 100m

Capacities calculated on bulk density inside the bag of 550kg/m3

diameter(cm)
m3/ meterton / meter
m3/ 60m ton / 60 m  ton / 75 m
 150 1,77 0,97106
58
73
 200 3,30 1,81198
108
136
 240 4,52 2,31271
138
173
 270 5,72 3,14343
188
235
 300 7,02 3,86421
231
289
 360 10,17 5,59
610
335
419ROTOCOM III - rotary compost bagger

ROTOCOM III - mixer and compost bagger

Fast - efficient - versatile - profitable

ROTOCOM III BAG COMPOSTING SYSTEM

 • låga investeringar

 • låga underhålls och driftskostnader

 • enkla att installera, driva och underhålla

 • behandling av olika typer av avfall med samma utrustning

 • ekonomiskt bärkraftiga vid stora / små avfallsmängder

 • enkel omställning vid ökande / minskande avfallsmängder

 • Australia, Hungary, Italy, France, Sweden

Composting - storing - preserving - treating in bags

ROTOCOM III BAGGING SYSTEM

Compost - Store - Preserve - Treat - Sanitate

Fast - flexible - versatile - convenient - profitable

 • low capital cost

 • low maintenance and operational cost

 • easy to install, operate and maintain

 • treatment of wide range of wastes using the same equipment

 • economically viable from small to large throughput

 • simply expandable to increase the plant throughput


ROTOCOM III - colour testing in Spain

ROTOCOM II in Manosque FranceĊ
CLAES ANDERSON,
9 jan. 2009 05:21
Ċ
CLAES ANDERSON,
9 jan. 2009 05:24
Ċ
Durance.pdf
(1003k)
CLAES ANDERSON,
9 jan. 2009 05:29