GREENBAGGER CT 300 COMPOST PUSH BAGGER from APIESSE - top of the line composting bagging machine

Linjär kompostpackare, push bagger för kompostering eller annan biologisk behandling (aerob/anaerob), lagring av vallgrödor och hela sockerbetor för biogasframställning samt mellanlagring av brännbart avfall (MSW)

Greenbagger advantage

 • high capacity bagging machine with bag diameter 2,4, 2,7 and 3,0m
 • "Top of the line" - robust and solid construction - painted in British Racing Green

 • powered by Lombardini - silent - low power consumption - energy efficient

 • extremely low filling height

 • fits any loader any bucket

 • clear vision into hopper

 • extensive hopper over filling protection - fool plate

 • exclusive ram configuration - adjustable stroke -45 seconds

 • self propelled - all wheel brakes - front steering

 • remote controlled - bag lift

Tre maskinstorlekar efter storlek på bag

GB 8 - 2,4m (8’)

GB 9 - 2,7m (9’) 

GB 10 - 3,0m (10’)

Lastning - matning - fyllning av bag

GREEN BAGGER lastas med lastmaskin eller liknande i en ilastningsficka med volym 5-12m3 beroende på inställt vändläge för tryckplattan. Förflyttning av materialet in i baggen sker genom en fram och återgående hydrauliskt driven tryckplatta, processen kan liknas vid korvstoppning. Presstrycket regleras med hydrauliskt reglerbara bromsar på de fyra hjulen (bromssystemet är kopplat till maskinens ordinarie hydraulsystem). När presstrycket uppnår det förinställda värdet flyttar sig maskinen framåt. Samtidigt med rörelse framåt införes två luftslangar i baggen ( 90, 110, 125mm). Placeringen av luftslangarna sker i den nedre tredjedelen av komposteringsmaterialet

Drift - helhydraulisk

 • Egen motor Lombardini för drift av funktioner där alla är hydrauliska linjär förflyttning av materialet in i baggen (hydrauliskt driven tryckplatta)

 • hydraulisk styrning av framhjul

 • bromstryck

 • kran för baglyft

Manövrering - fjärrkontroll

 • Tryckplattans rörelse manövreras med fjärrkontroll - manuell/automat

 • Automatisk återgång till tomgång vid obelastad maskin

 • Styrning av framhjul och baglyft med fjärrkontroll

 • Reglering av bromstryck – densitet i bag (fyllnadsgrad i bag) – manuell på manöverpanel

 • Säkerhet 3 nödstopp placerade på strategiska positioner

Kapacitet - obegränsad

 • Hög! - Inlastningsfickan rymmer 12m3 - tid för arbetscykel ca 50sek - 600m3/tim minus tid för fyllning med lastmaskin

 • Passar alla storlekar på lastmaskiner och alla skopstorlekar!

 • Realistisk kapacitet - 2-3 baggar per dag

Lastning - alla maskiner och skopstorlekar

L-30 och större lastmaskiner. För undvikande av spill vid lastning är GREENBAGGER utrustad med kraftiga förhöjningsplåtar på alla sidor av inlastningsfickan. För bekväm ilastning för alla storlekar av lastmaskiner är höger och vänster plåt (körriktning) delbar och härvid blir lastningshöjden endast 2,46m

Bromsar på alla hjul - hög egenvikt

GREENBAGGER har kraftiga hydrauliska trumbromsar (406x120mm) på alla fyra hjul. Detta tillsammans med hög egenvikt förhindrar att maskinen glider på underlaget vid fyllning av baggen. Pressplattans glidytor har automatisk smörjning. Smörjintervall är tid eller per fullbordad arbetscykel

För framgångsrik användning av GREENBAGGER

GREENBAGGER är en självgående maskin för industri och jordbruk avsedd för fyllning av och därefter kompostering av organiskt material i baggar (plastsäckar). Då komposteringsprocessen är statisk och tvångsluftad krävs att vissa initiala villkor uppfylls innan materialet införes i baggen. Justering av processparametrar efter införandet är omöjligt

För att uppnå en tillfredsställande process bör material för kompostering ha vattenhalt ej överstigande 60%, volymvikt i baggen på 550 - 650kg/m3 och porositet ej understigande 30%. Tillsatsmaterial med lämplig struktur och vattenhalt bör alltid finnas tillhands för att uppnå lämpliga processparametrar 

Composting bag capacity - volume - ton/m - ton/bag

Bags are available in the following diameters (cm) -  150/ 200/ 240/ 270/ 300/ 360 cm and with a length up to 100m

Capacities calculated on bulk density inside the bag of 550kg/m3

diameter(cm)
m3/ meterton / meter
m3/ 60m ton / 60 m  ton / 75 m
 150 1,77 0,97106
58
73
 200 3,30 1,81198
108
136
 240 4,52 2,31271
138
173
 270 5,72 3,14343
188
235
 300 7,02 3,86421
231
289
 360 10,17 5,59
610
335
419

Greenbagger Composting Bagging Machine


GREENBAGGER CT300 - Top of the line pushbagger

Fast - flexible - efficient - versatile - profitable

GREENBAGGER CT 300 COMPOSTING SYSTEM

 • låga investeringar

 • låga underhålls och driftskostnader

 • enkla att installera, driva och underhålla

 • möjliggör behandling av olika typer av avfall med samma utrustning

 • ekonomiskt bärkraftiga vid stora / små avfallsmängder

 • enkel omställning vid ökande / minskande avfallsmängder

 • Australia, Hungary, Italy, France, Sweden

Minimerar för lagring av brännbart avfall

GREENBAGGER CT 300 BAGGING SYSTEM

Mellanlagring av brännbart avfall

 • ytbehov ca 1,5-2 ggr jfr med balning

 • 8-10ggr högre kapacitet jfr balning

 • 20-25% av kostnad för balning

 • lufttät lagring, inga trasiga balar, inga energiförluster

 • mycket bra skydd mot vektorer

 • mycket låg energiförbrukning

 • plast och nätförbrukning 20% av balning

 • push bagger, mycket enkel hantering och låga underhållskostnader

Composting - storing - preserving - treating in bags

GREENBAGGER CT 300 BAGGING SYSTEM

Composting - Storing - Preserving - Treating

 • low capital cost

 • low maintenance and operation cost

 • easy to install, operate and maintain

 • treatment of wide range of wastes using the same equipment

 • economically viable from small to large throughput

 • simply expandable to increase the plant throughput

 • Australia, Hungary, Italy, France and Sweden

Fast - flexible - efficient - versatile - profitable

GREENBAGGER CT 300 compost bagger - first edition

THE BOSS on CORSICA


Ċ
CLAES ANDERSON,
3 juni 2010 00:10