ROTOBAG - kompostering, konservering, lagring i ROTOBAG

Komposteringsprincip

Tvångsluftad icke omblandad process - Klassisk Beltsville Static Aerated Pile med antingen positiv eller negativ luftning

Komposteringsenhet - ROTOBAG

Uppehållstid i bag

 • Slam 15-30 dagar. mindre partiklar – kortare uppehållstid

 • Källsorterat hushållsavfall 40-60dagar – större partiklar längre uppehållstid

Ytbehov

Ca 1-1,4 ton per m2 inkluderande ytor för mottagning, aktiv kompostering, mognad och lager

Ytkrav

Packade friktionsmaterial som grus eller krossat bergmaterial duger bra på avfallsanläggningar med redan etablerad lakvattenhantering. I övrigt är naturligtvis hårdgjorda ytor i asfalt eller betong att föredra

Volymer och vikter i baggar (1,5m – 3,6m i diameter)

72-1220m3 (40-670ton), volymvikt avgörande, normalt 500-650kg/m3

Fyllning av bag

Lastmaskin eller blandarvagn - 75-250 m3 per timme

Tömning av bag

Grävmaskin, lastmaskin

Styrning av funktioner

Manövrering av inpackning, bromsar, styrning, baglyft görs med fjärrkontroll

Styrning av densitet

Hydraulisk reglering av bromstryck (4 hjul) för styrning av packningsgrad. I realiteten styrs densiteten av den fysiska blandningen och dess innehåll av strukturskapande beståndsdelar. Bagmaskinens förmåga att pressa samman materialet är begränsad och bör mer ses som en transportör av material in i baggen. Sikta på en teoretisk volymvikt på ca 500kg/m3 och vattenhalt max 60% innan materialet förs in i baggen

Luftning

Efter avslutad fyllning av bag förslutes ändarna på baggen. Vid detta tillfälle kopplas fläkten till luftslangarna och ventiler (12st) appliceras i två rader (2x6st och jämnt fördelade), en rad på varje sida av baggen. Medeltrycksfläkt med timer, temperatur eller syrestyrning. Vid timerstyrning bör förhållandet mellan ON/OFF vara 1/3 för att ge temperatur och vattenhalt en möjlighet att utjämnas. Syrehalten i utgående luft bör ligga mellan 10-20%

 

Luftningen har tre viktiga funktioner

 • Syresättning av materialet

 • Bortföra överskott av vatten som skapas i processen

 • Sänka temperaturen vid för processen skadliga temperaturer

Positiv, kan (bör, måste) köras omväxlande pos/neg manuellt för att uppnå temperatur under hygienisering


Luftslang - 90 - 110 - 125mm


ROTOBAG - composting - silage - grain - storing

Behandling av utgående luft

Vid positiv luftning(blåsande) kan kolfilterduk appliceras på baggen för rening av utgående luft från eventuella emissioner. Vid negativ luftning (sugande) kan utgående luft enkelt ledas genom ett biofilter

Luftslang

PE, PP eller PVC. Diameter: 90-125mm. Rulle: 50, 60 eller 100m

Audit trail

Mätning, registrering och dokumentation Se monitoring

Läckage

Bra process, inget läckage - dålig process, läckage

Hygienisering

Temperatur kan uppnås i allt material men kräver täckning (10 dag) med isolerande presenning och omväxlande positiv/negativ luftning

Fruset material

Tinas med värme ur utgående luft från pågående process


SPECIFIKATION BAG OCH SLANG

ROTOBAG - bag för kompostering och ensilering

 • Material: LDPE

 • Diameter: (1,5 - 1,6 - 2,4 - 2,7 - 3,0 - 3,6) m - (5' - 6' - 8' - 9' -10' -12') ft

 • Längd: 45 - 50 - 60 - 75 - 100 - 120m

 • Plasttjocklek: 180 - 270 micron

 • Färg: grön - svart - vit


Volym, vikt per längdmeter, vikt per bag (teoretisk)

Composting bags - diameter - volume - ton/m - ton/bag

Bags are available in the following diameters (cm) -  150/ 200/ 240/ 270/ 300/ 360 cm and with a length up to 100m

Capacities calculated on bulk density inside the bag of 550kg/m3

diameter(cm)
m3/ meterton / meter
m3/ 60m ton / 60 m  ton / 75 m
 150 1,77 0,97106
58
73
 200 3,30 1,81198
108
136
 240 4,52 2,31271
138
173
 270 5,72 3,14343
188
235
 300 7,02 3,86421
231
289
 360 10,17 5,59
610
335
419

"Mått i verkligheten"

 • Bag - 3m - bredd i botten fylld med material (bas): 4 - 4,5 m

 • Bag - 3m - höjd: 1,7 - 1,9m

 • Bag - 3m - vikt per längdmeter : 3,5-4,5 ton (bulk density - volymvikt: 500 - 650kg/m3)

Luftslang för kompostering

 • Material: PE - PP - PVC

 • Diameter: 75 - 90 - 110 - 125mm

 • Längd: 50 - 100m per rulle

 • Perforerad och operforerad


Silage bags - diameter - volume - ton/m - ton/bag

Bags are available in the following diameters (cm) -  150/ 200/ 240/ 270/ 300/ 360 cm and with a length up to 100m

Capacities calculated on bulk density inside the bag of 660kg/m3

diameter(cm)
m3/ meterton / meter
m3/ 75m ton / 75 m  ton / 100 m
 150 1,77 1,18132
 88 118
 200 3,30 2,21247
 165 221
 240 4,52 3,02339 226 302
 270 5,72 3,83429
 287 383
 300 7,02 4,70526
 352 470
 360 10,17 6,82762
 511 682